Braki międzyzębowe możemy umownie podzielić na dwie grupy :

brak_z_przodu

- pierwsza : niewielkie braki 1-3 zębów

- druga - rozległe braki gdy brak więcej niż 3 zębów

roz_brak_przod1

Pierwszą grupę zaopatrujemy dokładnie tak samo ( z wyjątkiem mostów adhezyjnych ) braki 1 zęba .

Druga grupa ze względu na długość przęsła mostu staje się problematyczna przy leczeniu mostami. Do wyboru pozostają nam więc protezy osiadające, protezy szkieletowe oraz mosty i korony osadzane na implantach. Przyjmuje się, że liczba zębów odbudowywanych nie powinna przekraczać dwóch na jeden implant. Jednak ostateczną decyzję co do ilości implantów podejmuje lekarz implantolog w porozumieniu z lekarzem protetykiem w oparciu o dokładną diagnostykę .

Sporną kwestią między specjalistami pozostaje metoda łączenia w jednym moście implantu i zęba . A to ze względu na fizjologiczną ruchomość zęba , co przy braku takowej u implantu może powodować rozchwianie tego ostatniego. W konsekwencji może to doprowadzić do utraty uzupełnienia protetycznego i implantu.